Reference

Výběr z nejvýznamnějších realizovaných zakázek:

Dodávka modelu pro optimalizaci řízení ohřevu v krokové peci na provoze VH – Válcovna předvalků a hrubých profilů, včetně instalace a proškolení obsluhy pro Třinecké železárny, a. s. (2017 - 2018)


Simulace ohýbání důlní výztuže pro ArcelorMittal Ostrava, a. s. (Subdodávka pro VŠB, 2016).


Analýza dat krokové pece v Třineckých železárnách, a. s. pro VAE informační systémy s.r.o. (2015).


Zpracování a analýza provozních dat vysoké pece a zpracování projektové dokumentace (elektro) k baterii ohřívačů větru vč. doprovodných zařízení pro VAE informační systémy s.r.o. (2013, 2014).


Projekt moderního řešení slaboproudých a silnoproudých systémů pasivních domů. (financováno v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v MS kraji 2011 - RRC/04/2010 (2012, 2013).


Další vybrané projekty realizované členy našeho týmu:

  • MPO FR-TI1/319 (2009-2013): Vývoj nových progresivních nástrojů a systémů podpory řízení spolehlivosti primárního chlazení na bramovém zařízení plynulého odlévání oceli pro zvyšování kvality náročných plochých výrobků; (doc. Špička člen řešitelského týmu).
  • TA01010632 (2011 – 2013): SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase; (doc. Špička členem řešitelského kolektivu).
  • GA105/09/1366 (2009-2011): Využití virtuální reality v simulaci a řízení výrobních procesů; (doc. Špička hlavní řešitel).
  • SP2012/42 (2012): Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích; (doc. Špička člen řešitelského kolektivu).Projekt systému pro odbavování zavazadel na letišti Katowice (2009): subdodávka řídicího systému pro dodavatele technologií odbavení společnost Vanderlande; (Dr. Červinka spoluřešitel projektu).
  • GA106/02/0086 (2002-2004): Racionalizace údržby metalurgických agregátů s využitím modelů spolehlivosti a s uplatněním komplexních přístupů při realizaci; (doc. Špička člen řešitelského kolektivu).