Projekční činnost

V rámci analytické a projekční činnosti nabízíme tyto aktivity:

  • Situační analýza a projekční práce v těchto oblastech:

–vývoj uživatelského software pro řídicí systémy (PLC) a pro operátorské panely (HMI);

–vývoj uživatelského software pro vizualizační a monitorovací stanice (SCADA);

–projektování lokálních průmyslových sítí LAN, WLAN.

  • Simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů.
  • Modernizace stávajících elektrických zařízení a morálně zastaralých systémů řízení.
  • Instalace a zprovoznění u konečného zákazníka.

Zaměřujeme se na specifická řešení pro konkrétního zákazníka a to i v oblastech, kde běžně používané (unifikované) postupy nejsou použitelné.