Služby Business Intelligence

Služby Business Intelligence
V rámci služeb Business Intelligence nabízíme tyto činnosti:
• ETL (extrakce, transformace a nahrání dat do datového skladu).
• Analýza dat (v případě, že data nebyla sbírána či uchovávána, lze navrhnout a realizovat jejich sběr).
• Návrh řešení, včetně postupu implementace BI.
• Supervize průběhu implementace.

Mimo služeb BI nabízíme i celou řadu souvisejících a doplňkových služeb, jako například:
• Dílčí služby v oblasti průmyslové automatizace se zaměřením na specifické potřeby podniku.
• Provedení ekonomických rozborů (finanční analýza).
• Měření výkonnosti firmy pomocí mimoekonomických ukazatelů.