Úvod

Business intelligence (BI) jsou dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací. Mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací.

Pojem Business Intelligence je sice poměrně starý, reálně se však používá zhruba 15 let. V principu to totiž není samostatná aplikace, ale něco jako služba, sada nástrojů, procesů a metodik práce ve firmě, která pomocí nich získává lepší informace o svém vlastním fungování, fungování trhu, chování konkurence, ale hlavně získává hodnotné zpracované informace pro přímé rozhodování.
BI aplikace obvykle zpracovávají data prodeje, výroby, financí a dalších strukturovaných zdrojů dat pro obchodní účely, především řízení výkonnosti podniku. BI aplikace mohou shromažďovat informace z různých oddělení a provozů společnosti a mohou porovnávat informace ve srovnatelných hodnotách.

Mnohé firmy nabízejí zakoupení nástrojů, které lze napojit na zákazníkovu databázi a kouzelné všeříkající grafy okamžitě začnou jeho firmě přinášet spousty peněz.
Jde o výrazné zjednodušení a v podstatě klamavou reklamu, která má na povědomí o BI velmi negativní dopad. Naše společnost však nenabízí řešení, které se dá koupit v „krabici“, ale řešení zahrnující změnu procesů, vybraných nástrojů a hlavně způsobu myšlení všech zaměstnanců, které bude odrážet potřeby a specifika konkrétní firmy.